0/0
0 0
Tävlingsregler
Tävlingsregler
• Endast medlemmar i GIRL:IT kan delta i tävlingarna. • Insända bidrag är GIRL:ITs egendom och returneras ej. • Genom att delta ger du GIRL:IT rätten att offentliggöra bidraget, visa och använda det i alla medier. Du intygar att det finns samtycke till användning av insända bilder från de personer som finns med i denna. • Du frånskriver dig rätten att utöver vinsten bli kompenserad för användning av bidraget. • Du samtycker till att GIRL:IT, i syfte att administrera tävlingen, behandlar de personuppgifter som du lämnar. • Juryn består av personal vid Stabenfeldt AB. • Juryns beslut kan ej överklagas.  Anställda vid Stabenfeldt och närstående till dessa kan ej delta i tävlingen. Vinnarna underrättas via post, mejl, telefon eller meddelande via girlit.se.  Vinster kan ej ersättas med kontanter Eventuell vinstskatt betalas av vinnarna.