0/0
0 0

Lagring

Information (såsom till exempel bilder) som våra användare lägger upp på våra hemsidors forum lagras på våra servrar. Den enskilda upphovsrätten till bilder som laddas upp på Stabenfeldts hemsidor förblir hos den enskilde medlemmen, eller annars fotografen. Genom att som medlem ladda upp bilder på hemsidorna ges dock Stabenfeldt rätt att använda dessa inom ramen för Stabenfeldts klubbar.